Karta szybkiego testu Lollipop test 2019-nCoV Ag Ślina

May 24, 2021

najnowsze wiadomości o firmie Karta szybkiego testu Lollipop test 2019-nCoV Ag Ślina

Karta testowa to test immunologiczny z przepływem bocznym przeznaczony do jakościowego wykrywania antygenu nukleokapsydowego białka 2019-nCoV w próbkach śliny pobranych bezpośrednio od osób, u których podejrzewa się COVID-19, w ciągu pierwszych 7 dni od wystąpienia objawów.

Wyniki służą do identyfikacji antygenu nukleokapsydowego 2019-nCoV.Pozytywne wyniki wskazują na obecność antygenów wirusowych, ale do określenia statusu zakażenia konieczna jest korelacja kliniczna z historią pacjenta i innymi informacjami diagnostycznymi.Pozytywne wyniki nie wykluczają infekcji bakteryjnej lub koinfekcji innymi wirusami.Wykryty czynnik może nie być ostateczną przyczyną choroby.

Negatywne wyniki należy traktować jako przypuszczalne i nie wykluczają one zakażenia 2019-nCoV i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa decyzji dotyczących leczenia lub postępowania z pacjentem, w tym decyzji dotyczących kontroli zakażeń.Negatywne wyniki należy rozpatrywać w kontekście niedawnej ekspozycji pacjenta, historii i obecności objawów klinicznych zgodnych z COVID-19 i potwierdzonych testem molekularnym, jeśli jest to konieczne, do leczenia pacjenta.